Integritetspolicy / GDPR


Den europeiska förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte den 25 maj 2018 Personuppgiftslagen (PUL). Den syftar till att öka skyddet den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Läs gärna mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

 

När du handlar hos oss skyddar vi dina personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan information som på något sätt kan kopplas till och identifiera en fysisk samt levande person. Det kan till exempel handla om namn, adress, personnummer, telefonnummer, IP-adress eller mail-adress.

 

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Med ”behandling av personuppgifter” avses till exempel insamling, lagring, registrering, spridning och överföring av personuppgifter.

 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

När du handlar av oss och fyller i dina personuppgifter så lagrar vi dessa och använder för att kunna skicka beställningar samt erbjuda kundservice. Köphistoriken lagras även för att kunna följa upp och utveckla verksamheten.

Exempel på personuppgifter vi lagrar för att kunna fullfölja beställningar och kundservice är: namn, adress, telefonnummer och mail-adress.

 

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter du lämnat vid beställning hos oss lagras så länge de är nödvändiga för att kunna uppfylla syftet med insamlingen, eller så länge det krävs enligt lag.

Du har alltid rätt att begära ett registerutdrag för att se vilka uppgifter som lagras om dig. Är uppgifterna på något sätt felaktiga eller missvisande så är vi skyldiga att ändra dem.

 

Eventuella ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar/uppdateringar i denna integritetspolicy.